NLP

Mi az a Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP)?

“A hatvanas évek humanisztikus pszichológiai robbanása óta talán az NLP az emberi kommunikáció legfontosabb szintézise.”  (Science Digest)

A Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP) döntően tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, amely a nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozva a kiválóság struktúráját igyekszik megfejteni, ezzel megismételhetővé és elsajátíthatóvá tenni azt az egyes ember számára. Az így elsajátított tudás azután alkalmazható az élet bármely területén: pld. önismeret, önfejlesztés, üzleti élet, vállalatvezetés, nevelés, fóbiák kezelése.

Más megközelítésben az NLP a kiválóság modellezése: a legjobb képességeink rendszerint úgy működnek, akár az anyanyelvünk: remekül csinálunk valamit, s közben magunk sem vagyunk tudatában annak, hogyan. Az NLP a gondolkodás belső szerkezetét hozza felszínre, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a kiválóság mintáit, majd az eszközeivel bármilyen óhajtott tulajdonságot vagy képességet eltanulhatunk.

A Neuro-Lingvisztikus Programozás” kifejezés hátterében a következő felismerések állnak:

•             Neuro: minden viselkedésünk neurológiai folyamatokban gyökerezik: az érzékelésben és észlelésben (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés), ill. a gondolkodásban is az idegrendszerünket használjuk.

•             Lingvisztikus: Gondolatainkat a nyelv segítségével fejezzük ki, ugyanilyen módon kommunikálunk. Ha valamit mondani szeretnénk, a fejünkben lévő képet/hangot/érzést szavakba öntjük. A hallgató ezeket a szavakat alakítja vissza saját maga számára hanggá, képpé vagy érzéssé.

•             Programozás: Gondolataink és viselkedésünk nem véletlenszerűen alakulnak, hanem bennünk lévő, mélyen gyökerező – a fenti értelemben vett – neurolingvisztikus sémákat, előírásokat követnek.

Ezek a régen tanult (negatív) sémák tudatosan feltérképezhetők, helyes szerkezetben újrastrukturálhatók, majd a régi sémák az újakkal felülírhatók, vagyis az ember "újraprogramozható"!

Például, ha egy kisgyerek fejfájós anyját utánozva eltanulta, hogy amennyiben figyelmet és törődést szeretne a családjától, akkor ennek útja az, hogy az ő feje is megfájduljon, (vagy egyéb „önsajnáltató” betegséget produkáljon), majd ezzel a tudatalatti mintával nő fel, akkor később ezt úgymond felszínre hozva, tudatosítva, felnőttként képes e programot újraírni, és a fej megfájdulása helyett alternatív (egészséges) megoldást kialakítani arra, hogy magára irányítsa családja figyelmét és törődését.

Az NLP segítségével:

- Korlátozó hiedelmeinket átírhatjuk, semlegesíthetjük ("Én képtelen vagyok...")

- Megszabadulhatunk nem kívánt szokásainktól (pld. dohányzástól)

- Feloldhatjuk belső ellentéteinket (pld. sport vs. falánkság)

- Feltárhatjuk - akár az elfojtott - múltbeli gyötrelmeinket, majd átírva azokat, elengedhetjük őket. (Korábbi sértések)

- Azonosíthatjuk pozitív tulajdonságaink struktúráit, így azokat pozitívan módosítva, fel tudjuk őket erősíteni. (pld. döntéshozatal, pénzügyek)

- Fel tudjuk térképezni másvalaki pozitív tulajdonságát, majd azt lemodellezve, be tudjuk építeni azt saját életünkbe. 

- Segítségül hívhatjuk bölcsebb énünket, hogy konkrét kérdésre bölcsebb választ adhassunk. (pld. "Melyik munkahelyet válasszam?").

A Licensed NLP kifejezés Dr. Richard Bandler szellemi tulajdona, és szintén ő a tulajdonosa a Society-of-NLPTM társaságnak is, amely végzi az összes NLP képzés minőségellenőrzését. Bandler az NLP oktatását szigorú License szabadalomhoz köti, mely azt jelenti, hogy csak azok a Trénerek oktathatják az NLP-t, akit ő hivatalosan felhatalmaz erre. 

Ilyen oktatók képzik az NLP-mestereket (köztük engem is:), Magyarországon például dr. Stenger Györgyi, az NLP Akadémia alapítója és vezetője.